Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Białysmtoku

Lokalizacja

województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok
miejscowość: Białystok

Informacje

Typ szkoły / placówki: Placówka doskonalenia nauczycieli
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: niepubliczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Białysmtoku
Sienkiewicza 77
15-003 Białystok
Poczta: Białystok
telefon: 0856752491
fax: 0856752491
strona internetowa: www.zdz.bialystok.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Białysmtoku (Białystok), jest to Placówka doskonalenia nauczycieli.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok